Energibalansberäkning

.Vi erbjuder snabb leverans och konkurrenskraftiga priser för energiberäkning inför bygglov, inom 2-5 arbetsdagar efter inkomna uppgifter får du din energiberäkning levererad via e-post.  Priset för för en energibalansberäkning är 2995:- exkl moms. Pris för endast U-värdesberäkning är 1495 :- exkl moms.

Det vi behöver av er vid en beställning är :

• Plan-, fasad- och sektionsritningar.

• Situationsplan eller en skiss som visar huset placering, väderstreck.

• Fastighetens adress.

• Fastighetsbeteckning.

• Typ av uppvärmningssystem, exempelvis värmepump luft/vatten, bergvärmepump, vedpanna eller fjärrvärme.

• Typ av värmedistributionssystem, exempelvis radiatorer/element eller golvvärme.

• Typ av ventilation.

• Tekniska beskrivningar eller ritningar som beskriver material och dimensioner i väggar, golv och tak.

• U-värden för fönster och dörrar.

• Adress till beställare, postadress, e-postadress samt telefonnummer.

Maila in dina uppgifter till Info@dabyggkonsult.se


Genom att du enkelt fyller i ett formulär med fakta kring din byggnad, så utför vi en energibalansberäkning som levereras per e-post efter endast 2-5 arbetsdagar till priset 2 995 kr exkl. moms. Priset för endast U-värdesberäkning är 1 495 kr exkl. moms.