Konstruktionsritningar

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer.

I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Vanliga typer av konstruktionsritningar som exempelvis kan begäras in är:

  1. Grundplan
  2. Stomplan
  3. Bjälklagsplan
  4. Takplan
  5. K-sektioner
  6. Detaljer
  7. Väggelevationer

Dessa ritningar ska visa att byggnaden uppfyller gällande lagkrav och kan även användas att bygga efter. Byggnaden blir genomtänk och beräknad innan anbudsförfrågan skickas ut till entreprenörer, ett detaljerat underlag gör att offerterna blir jämförbara.

Kontakta oss för att beställa era konstruktionsritningar!