Arkitektritningar

Bygglovsritningar

Du behöver söka bygglov när du ska bygga nytt, bygga till eller göra ändringar i eller utanpå en byggnad.  Bygglov krävs också om en byggnad ska användas eller inredas för ett helt annat ändamål.

Bygglovsritningar består i normala fallet av fasadritningar, planritningar, sektionsritning och situationsplan. Bygglovsritningarna visar byggnadens utformning, utseende och placering på tomten. Som underlag för situationsplanen används nybyggnadskarta/tomtkarta som beställs från kommunen. Ett annat namn för bygglovsritningar är Arkitektritningar, även kallat A-ritningar. Bygglovsritningar ska vara fackmannamässigt utförda, vi hjälper er ta fram det underlag ni behöver.

Tillsammans går vi igenom förutsättningarna för just ert projekt. Vi tittar på vad ni har för vision och försöker tillsammans se till så att slutresultatet återspeglar detta.

Utöver de vanliga Arkitektritningarna erbjuder vi även 3d-illustrering av ert framtida hus.